لیست قیمت چای سیاه
جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.
همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

تاریخ به روزرسانی: 1399/02/30
15 : 0
مقایسه شود نام محصول برند قیمت (تومان)
بسته چای سیاه کیسه ای رفاه لاهیجان مدل 12 طعم 60 عددی 48,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/2/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
48000
چای اولانگ ویژه رفاه لاهیجان 215 گرمی 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای زعفران برند گل کوه بسته 20 عددی 24,300
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سرگل 350 گرمی لاهیجان تی وان 43,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
43000
چای سیاه بهاره لاهیجان تیما 300 گرمی 44,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه رفاه لاهیجان مدل ساکی مقدار ا کیلو گرم 100,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
100000
چای سیاه رفاه لاهیجان مدل شکسته ممتاز زرین 350 گرمی 38,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه رفاه مدل شکسته ممتاز زرین 350 گرمی 35,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه سرگل بهاره درجه یک گیلانی کالا بسته 4 کیلوگرمی 295,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/4/5 1398/4/19 1398/8/9 1399/2/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
230000 210000 220000 295000
چای سیاه سرگل بهاره لاهیجان 39,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته 450 گرمی بینه 31,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته ارل گری 450 گرمی بینه 33,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته رفاه با بهارنارنج طبیعی 250 گرمی 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته رفاه با دارچین طبیعی 250 گرمی 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته رفاه با زعفران طبیعی 200 گرمی 50,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته رفاه با هل طبیعی 250 گرمی 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته زرین رفاه 460 گرمی
چای سیاه شکسته معطر برند رفاه 450 گرمی 24,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
24000
چای سیاه شکسته ممتاز ارگانیک رفاه 160 گرمی
چای سیاه شکسته ممتاز ارگانیک رفاه یک کیلوگرمی رفاه لاهیجان
چای سیاه شکسته ممتاز بهاره 500 گرمی 51,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته ممتاز زرین رفاه 240 گرمی 17,600
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته ممتاز طبیعی 340 گرمی رفاه لاهیجان 28,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه قلم 450 گرمی پژوهش 30,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
30000
چای سیاه قلم ارگانیک رفاه لاهیجان 180 گرمی
چای سیاه قلم بهاره برند تیما 35,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه قلم بهاره بسته 500 گرمی 32,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه قلم رفاه لاهیجان مقدار ا کیلوگرم 96,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه ممتاز 450 گرمی لیروی 38,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه ممتاز 450 گرمی پژوهش 19,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه ممتاز 500 گرمی پژوهش - چای سرگل بهاره 39,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
39000
چای سیاه ممتاز ارل گری 450 گرمی لیروی 40,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه ممتاز ارل گری 450 گرمی پژوهش 29,500
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/27
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
29500
چای سیاه ممتاز بهاره 500 گرمی نورجعفری 45,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/29 1398/3/29 1398/4/19 1398/5/12 1399/2/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
32000 34000 30000 35000 45000
چای سیاه ممتاز بهاره برند سبزچین یک کیلوگرمی 89,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه ممتاز درجه یک 500 گرمی نورجعفری 45,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/29 1398/4/19 1398/5/12 1399/2/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
34000 30000 35000 45000
چای سیاه ممتاز درجه یک نورجعفری یک کیلوگرمی 87,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/29 1398/4/19 1398/5/12 1399/2/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
68000 60000 70000 87000
چای سیاه ممتاز وزین نادری بسته 200 گرمی 25,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای شکسته ایرانی 45,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/8/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
45000
چای شکسته ممتاز 350 گرمی لاهیجان تی وان 33,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
33000
چای شکسته ممتاز با دارچین 37,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای شکسته ممتاز با دارچین مخصوص نادری 37,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای شکسته ممتاز با لیمو مخصوص نادری 37,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای شکسته ممتاز با لیمو نادری 37,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای شکسته ممتاز با هل مخصوص نادری 37,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای شکسته ممتاز با هل نادری 37,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای شکسته ممتاز بهاره برند نادری بسته 500 گرمی
چای شکسته ممتاز مخصوص نادری
چای شکسته ممتاز نادری خالص 37,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای قلم بدون چوب 500 گرمی برند لاهیجان تی وان 36,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
36000
چای ممتاز بهاره برند نادری بسته 250 گرمی 20,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/11/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
20000
چای کیسه ای سیاه ارل گری لیروی بسته 20 عددی 14,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
7500 14000
چای کیسه ای سیاه و دارچین لیروی بسته 20 عددی 15,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
9000 15000
چای کیسه ای سیاه و زعفران لیروی بسته 20 عددی 33,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
24500 33000
چای کیسه ای سیاه و زنجبیل لیروی بسته 20 عددی 15,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
9000 15000
چای کیسه ای سیاه و لیمو لیروی بسته 20 عددی 14,500
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
9000 14500
چای کیسه ای سیاه و هل لیروی بسته 20 عددی 17,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
11500 17000
چای کیسه ای سیاه و گل سرخ لیروی بسته 20 عددی 17,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
17000
چای کیسه ای سیاه و گل گاوزبان لیروی بسته 20 عددی 19,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
12500 19000
چای کیسه ای سیاه کلاسیک لیروی بسته 20 عددی 13,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای کادویی 14 طعم لیروی بسته 100 عددی 69,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
69000
:
  • قیمت چای، قیمت چای شمال، قیمت چای سرگل، قیمت چای بهاره، قیمت چای لاهیجان، چای، چای شمال، چای سرگل، چای ایرانی، لیست قیمت چای، چای سیاه، قیمت چای رفاه، قیمت چای پژوهش، قیمت چای جم، قیمت چای نورجعفری، قیمت چای نوشین، قیمت چای نوشینه، قیمت چای نادری، چای لیروی، چای بینه، چای تیما، چای شکسته، چای ممتاز، چای قلم، چای زرین

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت