لیست قیمت چای سیاه
جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.
همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

تاریخ به روزرسانی: 1400/07/27
15 : 0
مقایسه شود نام محصول قیمت (تومان)
بسته چای سیاه کیسه ای رفاه لاهیجان مدل 12 طعم 60 عددی 70,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای زعفران برند گل کوه بسته 20 عددی
چای سرگل 350 گرمی لاهیجان تی وان 55,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سرگل بهاره لاهیجان 145,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/2/11
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
145000
چای سیاه بهاره لاهیجان تیما 300 گرمی 55,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه بهاره(دستی) لاهیجان بسته 350 گرمی 42,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
42000
چای سیاه رفاه لاهیجان مدل ساکی مقدار ا کیلو گرم 125,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه رفاه لاهیجان مدل شکسته ممتاز زرین 350 گرمی 65,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه رفاه مدل شکسته ممتاز زرین 350 گرمی 60,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه زرین نوبر(سرگل بهاره) بسته 500 گرمی 79,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
79000
چای سیاه سرگل بهاره 129,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/2/11 1400/5/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
135000 129000
چای سیاه سرگل بهاره درجه یک گیلانی کالا بسته 4 کیلوگرمی 515,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/2/11
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
515000
چای سیاه سرگل بهاره لاهیجان بسته 500 گرمی 75,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/2/11
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
75000
چای سیاه سرگل بهاره لاهیجان مقدار 500 گرم+محصول1400 86,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته 450 گرمی بینه 48,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته ارل گری 450 گرمی بینه 50,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته رفاه با بهارنارنج طبیعی 250 گرمی 70,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته رفاه با دارچین طبیعی 250 گرمی 65,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته رفاه با زعفران طبیعی 200 گرمی 77,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته رفاه با هل طبیعی 250 گرمی 75,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته زرین معطر رفاه 460 گرمی 60,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته مرغوب 42,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
42000
چای سیاه شکسته معطر برند رفاه 450 گرمی 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته ممتاز ارگانیک رفاه یک کیلوگرمی
چای سیاه شکسته ممتاز بهاره 500 گرمی 73,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته ممتاز زرین رفاه 240 گرمی 17,600
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته ممتاز طبیعی 340 گرمی رفاه لاهیجان 50,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته ممتاز معطر رفاه لاهیجان 48,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/22
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
48000
چای سیاه قلم 450 گرمی پژوهش 52,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه قلم ارگانیک رفاه لاهیجان 180 گرمی 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه قلم بهاره برند تیما 63,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/1/30
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
63000
چای سیاه قلم بهاره نادری بسته 500 گرمی 67,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/6 1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
68000 67000
چای سیاه قلم رفاه لاهیجان مقدار ا کیلوگرم 140,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/1/30
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
140000
چای سیاه قلم سوزنی 53,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/22
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
53000
چای سیاه قهوه خانه ای 48,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
48000
چای سیاه ممتاز 450 گرمی لیروی 70,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه ممتاز 450 گرمی پژوهش 32,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه ممتاز 500 گرمی پژوهش - چای سرگل بهاره 63,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه ممتاز ارل گری 450 گرمی لیروی 72,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه ممتاز ارل گری 450 گرمی پژوهش 29,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه ممتاز بهاره 500 گرمی نورجعفری 65,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/2/11 1400/2/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
70000 65000
چای سیاه ممتاز بهاره تیما 100,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه ممتاز درجه یک 500 گرمی نورجعفری 65,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/2/11 1400/2/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
70000 65000
چای سیاه ممتاز درجه یک نورجعفری یک کیلوگرمی 130,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/2/11
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
130000
چای سیاه ممتاز صددرصد طبیعی رفاه لاهیجان بسته 375 گرمی-تولید 99 36,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه ممتاز وزین نادری بسته 200 گرمی 39,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/6 1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
40000 39000
چای شکسته ایرانی 45,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای شکسته ممتاز 350 گرمی لاهیجان تی وان 48,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
48000
چای شکسته ممتاز با دارچین مخصوص نادری 76,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
76000
چای شکسته ممتاز با دارچین نادری بسته 450 گرمی 75,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/6 1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
76000 75000
چای شکسته ممتاز با لیمو مخصوص نادری 76,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
76000
چای شکسته ممتاز با لیمو نادری بسته 450 گرمی 75,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/6 1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
76000 75000
چای شکسته ممتاز با هل مخصوص نادری 76,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
76000
چای شکسته ممتاز با هل نادری بسته 450 گرمی 75,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/6 1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
76000 75000
چای شکسته ممتاز بهاره برند نادری بسته 250 گرمی
چای شکسته ممتاز بهاره برند نادری بسته 500 گرمی 68,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/6 1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
69000 68000
چای شکسته ممتاز مخصوص نادری 68,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/10 1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
69000 68000
چای شکسته ممتاز نادری خالص 68,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/20
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
68000
چای قلم بدون چوب 500 گرمی برند لاهیجان تی وان 60,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
60000
چای قلم سوزنی برند آراد لاهیجان بسته 500 گرمی- محصول بهار 99 55,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
55000
چای ممتاز و بهارنارنج 78,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای وزین با 5 درصد تکه های لیمو طبیعی نادری 40,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/6 1400/5/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
42000 40000
چای وزین با 5 درصد تکه های هل طبیعی نادری 40,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/6 1400/5/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
42000 40000
چای وزین نادری با 5 درصد تکه های دارچین طبیعی 42,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
42000
چای کیسه ای سیاه ارل گری لیروی بسته 20 عددی 26,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سیاه ممتاز نادری بسته 150 عددی 50,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سیاه ممتاز نادری بسته 25 عددی 15,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سیاه ممتاز و لیمو نادری بسته 25 عددی 16,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سیاه و دارچین برند نادری بسته 25 عددی 16,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سیاه و دارچین لیروی بسته 20 عددی 25,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سیاه و زعفران لیروی بسته 20 عددی 50,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سیاه و زنجبیل لیروی بسته 20 عددی 25,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سیاه و لیمو لیروی بسته 20 عددی 25,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سیاه و هل لیروی بسته 20 عددی 36,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سیاه و هل نادری بسته 25 عددی 16,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سیاه و گل سرخ لیروی بسته 20 عددی 27,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سیاه و گل گاوزبان لیروی بسته 20 عددی 32,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سیاه کلاسیک لیروی بسته 20 عددی 23,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای کادویی 14 طعم لیروی بسته 100 عددی 135,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
:
  • قیمت چای، قیمت چای شمال، قیمت چای سرگل، قیمت چای بهاره، قیمت چای لاهیجان، چای، چای شمال، چای سرگل، چای ایرانی، لیست قیمت چای، چای سیاه، قیمت چای رفاه، قیمت چای پژوهش، قیمت چای جم، قیمت چای نورجعفری، قیمت چای نوشین، قیمت چای نوشینه، قیمت چای نادری، چای لیروی، چای بینه، چای تیما، چای شکسته، چای ممتاز، چای قلم، چای زرین

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت