لیست قیمت چای سیاه
جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.
همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

تاریخ به روزرسانی: 1398/09/11
15 : 0
مقایسه شود نام محصول برند قیمت (تومان)
بسته چای سیاه کیسه ای رفاه لاهیجان مدل 12 طعم 60 عددی رفاه لاهیجان 48,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/2/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
48000
چای اولانگ ویژه رفاه لاهیجان 215 گرمی رفاه لاهیجان 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای زعفران برند گل کوه بسته 20 عددی 24,300
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سرگل 350 گرمی لاهیجان تی وان 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه بهاره لاهیجان تیما 300 گرمی تیما 36,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه رفاه لاهیجان مدل ساکی مقدار ا کیلو گرم رفاه لاهیجان 85,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه رفاه لاهیجان مدل شکسته ممتاز زرین 350 گرمی رفاه لاهیجان 38,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه رفاه مدل شکسته ممتاز زرین 350 گرمی رفاه لاهیجان 35,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه سرگل بهاره درجه یک گیلانی کالا بسته 4 کیلوگرمی 220,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/4/5 1398/4/19 1398/8/9
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
230000 210000 220000
چای سیاه شکسته 450 گرمی بینه بینه 31,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7 1398/6/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
19000 24000 31000
چای سیاه شکسته ارل گری 450 گرمی بینه بینه 33,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7 1398/6/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
19500 26000 33000
چای سیاه شکسته رفاه با بهارنارنج طبیعی 250 گرمی رفاه لاهیجان 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته رفاه با دارچین طبیعی 250 گرمی رفاه لاهیجان 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته رفاه با زعفران طبیعی 200 گرمی رفاه لاهیجان 50,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته رفاه با هل طبیعی 250 گرمی رفاه لاهیجان 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته زرین رفاه 460 گرمی رفاه لاهیجان 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته معطر برند رفاه 450 گرمی 18,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته ممتاز ارگانیک رفاه 160 گرمی رفاه لاهیجان 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته ممتاز ارگانیک رفاه یک کیلوگرمی رفاه لاهیجان 95,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/5/14 1398/11/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
80000 95000
چای سیاه شکسته ممتاز بهاره 500 گرمی 40,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/11
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
40000
چای سیاه شکسته ممتاز زرین رفاه 240 گرمی رفاه لاهیجان 17,600
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته ممتاز طبیعی 340 گرمی رفاه لاهیجان 28,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه قلم 450 گرمی پژوهش پژوهش 19,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/10/11
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
19000
چای سیاه قلم ارگانیک رفاه لاهیجان 180 گرمی رفاه لاهیجان 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه قلم بهاره برند تیما 35,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه قلم رفاه لاهیجان مقدار ا کیلوگرم رفاه لاهیجان 80,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه ممتاز 450 گرمی لیروی لیروی 38,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/7 1398/6/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
33500 38000
چای سیاه ممتاز 450 گرمی پژوهش پژوهش 19,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه ممتاز 500 گرمی پژوهش - چای سرگل بهاره پژوهش 28,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/3
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
28000
چای سیاه ممتاز ارل گری 450 گرمی لیروی لیروی 40,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7 1398/6/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
27000 35000 40000
چای سیاه ممتاز ارل گری 450 گرمی پژوهش پژوهش 29,500
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/27
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
29500
چای سیاه ممتاز بهاره 500 گرمی نورجعفری 35,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/29 1398/3/29 1398/4/19 1398/5/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
32000 34000 30000 35000
چای سیاه ممتاز بهاره برند سبزچین یک کیلوگرمی 59,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه ممتاز درجه یک نورجعفری 35,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/29 1398/4/19 1398/5/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
34000 30000 35000
چای سیاه ممتاز درجه یک نورجعفری یک کیلوگرمی 70,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/29 1398/4/19 1398/5/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
68000 60000 70000
چای شکسته ایرانی 45,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/8/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
45000
چای شکسته ممتاز 350 گرمی لاهیجان تی وان 25,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای قلم ایرانی 50,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/8/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
50000
چای قلم بدون چوب 500 گرمی برند لاهیجان تی وان 28,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سیاه ارل گری لیروی بسته 20 عددی لیروی 14,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
7500 14000
چای کیسه ای سیاه و دارچین لیروی بسته 20 عددی لیروی 15,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
9000 15000
چای کیسه ای سیاه و زعفران لیروی بسته 20 عددی لیروی 33,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
24500 33000
چای کیسه ای سیاه و زنجبیل لیروی بسته 20 عددی لیروی 15,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
9000 15000
چای کیسه ای سیاه و لیمو لیروی بسته 20 عددی لیروی 14,500
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
9000 14500
چای کیسه ای سیاه و هل لیروی بسته 20 عددی لیروی 17,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
11500 17000
چای کیسه ای سیاه و گل سرخ لیروی بسته 20 عددی لیروی 17,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
17000
چای کیسه ای سیاه و گل گاوزبان لیروی بسته 20 عددی لیروی 19,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
12500 19000
چای کیسه ای سیاه کلاسیک لیروی بسته 20 عددی لیروی 13,500
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
8000 13500
چای کیسه ای کادویی 14 طعم لیروی بسته 100 عددی لیروی 69,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
69000
:
  • قیمت چای، قیمت چای شمال، قیمت چای سرگل، قیمت چای بهاره، قیمت چای لاهیجان، چای، چای شمال، چای سرگل، چای ایرانی، لیست قیمت چای، چای سیاه، قیمت چای رفاه، قیمت چای پژوهش، قیمت چای جم، قیمت چای نورجعفری، قیمت چای نوشین، قیمت چای نوشینه، قیمت چای نادری، چای لیروی، چای بینه، چای تیما، چای شکسته، چای ممتاز، چای قلم، چای زرین

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت