لیست قیمت چای سیاه
جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.
همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

تاریخ به روزرسانی: 1399/08/03
15 : 0
مقایسه شود نام محصول قیمت (تومان)
بسته چای سیاه کیسه ای رفاه لاهیجان مدل 12 طعم 60 عددی 48,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/2/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
48000
چای زعفران برند گل کوه بسته 20 عددی
چای سرگل 350 گرمی لاهیجان تی وان 43,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
43000
چای سرگل بهاره لاهیجان 89,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه بهاره لاهیجان تیما 300 گرمی 44,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه رفاه لاهیجان مدل ساکی مقدار ا کیلو گرم 97,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/3/7 1399/5/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
100000 97000
چای سیاه رفاه لاهیجان مدل شکسته ممتاز زرین 350 گرمی 41,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه رفاه مدل شکسته ممتاز زرین 350 گرمی 38,500
دامنه تغییرات قیمت
1399/3/26
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
38500
چای سیاه سرگل بهاره 79,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/11/3 1399/1/21 1399/2/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
57000 65000 79000
چای سیاه سرگل بهاره درجه یک گیلانی کالا بسته 4 کیلوگرمی 320,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه سرگل بهاره لاهیجان 48,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/3/11 1399/6/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
45000 48000
چای سیاه شکسته 450 گرمی بینه 36,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
36000
چای سیاه شکسته ارل گری 450 گرمی بینه 38,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
38000
چای سیاه شکسته رفاه با بهارنارنج طبیعی 250 گرمی 28,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/3/26
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
28000
چای سیاه شکسته رفاه با دارچین طبیعی 250 گرمی 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته رفاه با زعفران طبیعی 200 گرمی 45,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/3/26
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
45000
چای سیاه شکسته رفاه با هل طبیعی 250 گرمی 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته زرین رفاه 460 گرمی 40,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/3/26
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
40000
چای سیاه شکسته معطر برند رفاه 450 گرمی 24,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
24000
چای سیاه شکسته ممتاز ارگانیک رفاه یک کیلوگرمی
چای سیاه شکسته ممتاز بهاره 500 گرمی 49,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/5/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
49000
چای سیاه شکسته ممتاز زرین رفاه 240 گرمی 17,600
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه شکسته ممتاز طبیعی 340 گرمی رفاه لاهیجان 31,500
دامنه تغییرات قیمت
1399/3/13
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
31500
چای سیاه شکسته ممتاز معطر رفاه لاهیجان 33,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه قلم 450 گرمی پژوهش 28,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/21 1399/5/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
30000 28000
چای سیاه قلم ارگانیک رفاه لاهیجان 180 گرمی 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه قلم بهاره برند تیما 35,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه قلم بهاره نادری بسته 500 گرمی 33,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه قلم رفاه لاهیجان مقدار ا کیلوگرم 89,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/31
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
89000
چای سیاه قلم سوزنی 32,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/31
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
32000
چای سیاه قهوه خانه ای 35,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/11/3 1399/1/21 1399/2/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
17500 19500 35000
چای سیاه ممتاز 450 گرمی لیروی 44,500
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
44500
چای سیاه ممتاز 450 گرمی پژوهش 32,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/5/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
32000
چای سیاه ممتاز 500 گرمی پژوهش - چای سرگل بهاره 38,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/21 1399/5/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
39000 38000
چای سیاه ممتاز ارل گری 450 گرمی لیروی 46,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/2 1399/5/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
47500 46000
چای سیاه ممتاز ارل گری 450 گرمی پژوهش 29,500
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/27
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
29500
چای سیاه ممتاز بهاره 500 گرمی نورجعفری 43,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/29 1398/3/29 1398/4/19 1398/5/12 1399/2/29 1399/4/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
32000 34000 30000 35000 45000 43000
چای سیاه ممتاز بهاره برند سبزچین یک کیلوگرمی 84,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
84000
چای سیاه ممتاز بهاره تیما 84,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سیاه ممتاز درجه یک 500 گرمی نورجعفری 43,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/29 1398/4/19 1398/5/12 1399/2/29 1399/5/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
34000 30000 35000 45000 43000
چای سیاه ممتاز درجه یک نورجعفری یک کیلوگرمی 85,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/29 1398/4/19 1398/5/12 1399/2/29 1399/5/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
68000 60000 70000 87000 85000
چای سیاه ممتاز صددرصد طبیعی رفاه لاهیجان بسته 375 گرمی-تولید 99 28,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/6/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
28000
چای سیاه ممتاز وزین نادری بسته 200 گرمی 25,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای شکسته ایرانی 45,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/8/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
45000
چای شکسته ممتاز 350 گرمی لاهیجان تی وان 33,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
33000
چای شکسته ممتاز با دارچین مخصوص نادری 37,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای شکسته ممتاز با دارچین نادری بسته 450 گرمی 47,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای شکسته ممتاز با لیمو مخصوص نادری 37,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای شکسته ممتاز با لیمو نادری بسته 450 گرمی 47,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای شکسته ممتاز با هل مخصوص نادری 37,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای شکسته ممتاز با هل نادری بسته 450 گرمی 47,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای شکسته ممتاز بهاره برند نادری بسته 500 گرمی 40,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای شکسته ممتاز مخصوص نادری
چای شکسته ممتاز نادری خالص 42,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای قلم بدون چوب 500 گرمی برند لاهیجان تی وان 36,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
36000
چای قلم سوزنی برند آراد لاهیجان بسته 500 گرمی- محصول بهار 99 36,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای ممتاز بهاره برند نادری بسته 250 گرمی
چای وزین با 5 درصد تکه های لیمو طبیعی نادری 25,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای وزین با 5 درصد تکه های هل طبیعی نادری 25,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای وزین نادری 25,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/7/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
25000
چای کیسه ای سیاه ارل گری لیروی بسته 20 عددی 17,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7 1399/4/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
7500 14000 17000
چای کیسه ای سیاه ممتاز نادری بسته 25 عددی 13,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سیاه ممتاز و لیمو نادری بسته 25 عددی 13,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سیاه و دارچین لیروی بسته 20 عددی 17,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7 1399/4/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
9000 15000 17000
چای کیسه ای سیاه و زعفران لیروی بسته 20 عددی 38,500
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7 1399/4/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
24500 33000 38500
چای کیسه ای سیاه و زنجبیل لیروی بسته 20 عددی 17,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7 1399/4/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
9000 15000 17000
چای کیسه ای سیاه و لیمو لیروی بسته 20 عددی 16,500
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7 1399/4/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
9000 14500 16500
چای کیسه ای سیاه و هل لیروی بسته 20 عددی 19,500
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7 1399/4/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
11500 17000 19500
چای کیسه ای سیاه و گل سرخ لیروی بسته 20 عددی 17,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
17000
چای کیسه ای سیاه و گل گاوزبان لیروی بسته 20 عددی 19,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/28 1398/3/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
12500 19000
چای کیسه ای سیاه کلاسیک لیروی بسته 20 عددی 15,500
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
15500
چای کیسه ای کادویی 14 طعم لیروی بسته 100 عددی 74,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/3/7 1399/4/2 1399/5/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
69000 75000 74000
:
  • قیمت چای، قیمت چای شمال، قیمت چای سرگل، قیمت چای بهاره، قیمت چای لاهیجان، چای، چای شمال، چای سرگل، چای ایرانی، لیست قیمت چای، چای سیاه، قیمت چای رفاه، قیمت چای پژوهش، قیمت چای جم، قیمت چای نورجعفری، قیمت چای نوشین، قیمت چای نوشینه، قیمت چای نادری، چای لیروی، چای بینه، چای تیما، چای شکسته، چای ممتاز، چای قلم، چای زرین

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت