لیست قیمت چای سبز
جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.
همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

تاریخ به روزرسانی: 1400/07/27
15 : 0
مقایسه شود نام محصول قیمت (تومان)
بسته چای سبز کیسه ای رفاه لاهیجان مدل 12 طعم 60 عددی 70,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز 500 گرمی لاهیجان تی وان
چای سبز ایرانی 1 کیلوگرمی گیلانی کالا 80,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
80000
چای سبز با بهارنارنج طبیعی 210 گرمی 50,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز با دارچین طبیعی 210 گرمی 53,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز با زیره طبیعی 210 گرمی 22,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز با لیمو امانی طبیعی 210 گرمی 53,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز با هل طبیعی 210 گرمی 65,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز رفاه با نعناع طبیعی 210 گرمی 48,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز ساچمه ای 98,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/7 1400/5/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
105000 98000
چای سبز سلفونی نادری بسته 400 گرمی 43,500
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/6 1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
45000 43500
چای سبز صدرصد طبیعی برند رفاه 33,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/1/30
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
33000
چای سبز طبیعی برند گل کوه 21,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز طبیعی برند گل کوه بسته 20 عددی 15,600
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز طبیعی رفاه 200 گرمی 25,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز طبیعی رفاه لاهیجان 210 گرمی 42,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز مخصوص با گل سرخ نادری بسته 200 گرمی 36,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
36000
چای سبز مخصوص لاغری 60,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز مخصوص نادری بسته 200 گرمی 32,500
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
32500
چای سبز مخصوص و زیره نادری بسته 200 گرمی 36,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
36000
چای سبز مخصوص و لیمو نادری بسته 200 گرمی 36,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
36000
چای سبز مخصوص و هل نادری بسته 200 گرمی 36,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
36000
چای سبز ممتاز 300 گرمی بینه 37,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز ممتاز 300 گرمی لیروی 49,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز ممتاز لاهیجان بسته 1 کیلوگرمی 115,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
115000
چای سبز ممتاز نادری مقدار 260 گرمی 42,500
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/6 1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
43500 42500
چای سبز ممتاز و دارچین کیسه ای نادری 15,500
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/6 1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
16000 15500
چای سبز ممتاز و لیمو قوطی برند نادری مقدار 260 گرمی 44,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/10 1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
45000 44000
چای سبز ممتاز و گل یاس نادری بسته 25 عددی 16,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
16000
چای سبز ممتاز کیسه ای نادری بسته 25 عددی 15,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
15000
چای سبز هرمی نادری بسته 12 عددی 24,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/6 1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
25000 24000
چای سبز و زیره نادری بسته 260 گرمی 45,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
45000
چای سبز و لیمو کیسه ای نادری 15,500
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/6 1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
16000 15500
چای سبز و نعناع کیسه ای نادری 15,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
15000
چای سبز و هل نادری بسته 260 گرمی 44,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/10 1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
45000 44000
چای سبز و کرفس لاغری تیما بسته 210 گرمی 85,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز و گل سرخ قوطی برند نادری مقدار 260 گرم 45,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
45000
چای سبز ویژه رفاه لاهیجان 200 گرمی 37,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/8/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
37000
چای سبز کیسه ای با بلوبری 10,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/3/17
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
10000
چای سبز کیسه ای با زغال اخته طبیعی تیما 10,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/3/17
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
10000
چای کیسه ای سبز رفاه لاهیجان بسته 20 عددی 20,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سبز و زعفران لیروی بسته 20 عددی 50,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سبز و لیمو لیروی بسته 20 عددی 25,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سبز و نعناع لیروی بسته 20 عددی 25,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سبز و هل لیروی بسته 20 عددی 36,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سبز ویژه لیروی بسته 20 عددی 23,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
:
  • چای، چای شمال، چای سرگل، چای ایرانی، لیست قیمت چای، قیمت چای، چای سبز،چای لاغری، قیمت چای شمال، قیمت چای رفاه، قیمت چای پژوهش، قیمت چای جم، قیمت چای نورجعفری، قیمت چای نوشین، قیمت چای نوشینه، قیمت چای نادری، چای لیروی، چای بینه، چای تیما، چای شکسته، چای ممتاز، چای قلم، چای زرین

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت