لیست قیمت چای سبز
جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.
همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

تاریخ به روزرسانی: 1399/02/30
15 : 0
مقایسه شود نام محصول قیمت (تومان)
بسته چای سبز کیسه ای رفاه لاهیجان مدل 12 طعم 60 عددی 48,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
دمنوش لاغری مهرما 100 گرمی 36,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز 500 گرمی لاهیجان تی وان 30,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
30000
چای سبز ایرانی 1 کیلوگرمی گیلانی کالا 65,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/21 1399/2/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
55000 65000
چای سبز با بهارنارنج طبیعی 210 گرمی 28,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/3/26
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
28000
چای سبز با دارچین طبیعی 210 گرمی 26,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/3/26
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
26000
چای سبز با زیره طبیعی 210 گرمی 22,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز با لیمو امانی طبیعی 210 گرمی 28,500
دامنه تغییرات قیمت
1399/3/26
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
28500
چای سبز با نعناع طبیعی 210 گرمی 20,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز با هل طبیعی 210 گرمی 23,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز ساچمه ای
چای سبز سلفونی نادری بسته 500 گرمی 28,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز صدرصد طبیعی برند رفاه 24,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/3/26
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
24000
چای سبز طبیعی برند گل کوه 21,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز طبیعی برند گل کوه بسته 20 عددی 15,600
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز طبیعی رفاه 200 گرمی 25,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز طبیعی رفاه لاهیجان 210 گرمی 28,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز مخصوص با گل سرخ نادری بسته 200 گرمی 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز مخصوص لاغری 35,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز مخصوص نادری بسته 200 گرمی 18,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز مخصوص و زیره نادری بسته 200 گرمی 20,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز مخصوص و لیمو نادری بسته 200 گرمی 20,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز مخصوص و هل نادری بسته 200 گرمی 20,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز ممتاز 300 گرمی بینه 22,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
22000
چای سبز ممتاز 300 گرمی لیروی 26,500
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/10 1399/4/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
28000 26500
چای سبز ممتاز نادری مقدار 260 گرمی 29,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز ممتاز و دارچین کیسه ای نادری 12,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/11/30
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
12000
چای سبز ممتاز و لیمو قوطی برند نادری مقدار 260 گرمی 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز ممتاز و گل یاس نادری بسته 25 عددی 12,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز ممتاز کیسه ای نادری بسته 25 عددی 12,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز و زیره نادری بسته 260 گرمی 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز و لیمو کیسه ای نادری 12,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز و هل نادری بسته 260 گرمی 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز و کرفس لاغری تیما بسته 210 گرمی 42,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز و گل سرخ قوطی برند نادری مقدار 260 گرم 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای سبز ویژه رفاه لاهیجان 200 گرمی 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سبز رفاه لاهیجان بسته 20 عددی 13,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/3/26
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
13000
چای کیسه ای سبز و زعفران لیروی بسته 20 عددی 36,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سبز و لیمو لیروی بسته 20 عددی 16,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سبز و نعناع لیروی بسته 20 عددی 16,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سبز و هل لیروی بسته 20 عددی 19,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چای کیسه ای سبز ویژه لیروی بسته 20 عددی 15,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
:
  • چای، چای شمال، چای سرگل، چای ایرانی، لیست قیمت چای، قیمت چای، چای سبز،چای لاغری، قیمت چای شمال، قیمت چای رفاه، قیمت چای پژوهش، قیمت چای جم، قیمت چای نورجعفری، قیمت چای نوشین، قیمت چای نوشینه، قیمت چای نادری، چای لیروی، چای بینه، چای تیما، چای شکسته، چای ممتاز، چای قلم، چای زرین

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت