لیست قیمت انواع برنج ایرانی
جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.
همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

تاریخ به روزرسانی: 1400/05/05
15 : 0
مقایسه شود نام محصول قیمت (تومان)
برنج دم سیاه درجه یک بسته 1 کیلوگرمی-سورت شده-محصول 99 46,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/2/26
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
46000
برنج دمسیاه درجه یک 10 کیلوگرمی آستانه اشرفیه گیلان-سورت شده-محصول 99 390,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج دودی صدری آستانه اشرفیه بسته 10 کیلوگرمی(هیزمی ویژه-سورت شده)-محصول99 410,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج دودی صدری درجه یک بسته 1 کیلوگرمی 52,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج صدری آستانه اشرفیه بسته 1 کیلوگرمی 46,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج صدری مجلسی بسته 10 کیلوگرمی 395,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج قهوه ای هاشمی آستانه (سبوس دار و رژیمی) بسته 2.5 کیلوگرمی 104,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج قهوه ای هاشمی درجه یک و ممتاز (سورت شده)-محصول99 390,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج نیم دانه هاشمی آستانه اشرفیه گیلان بسته 10 کیلوگرمی(سورت شده)-محصول99 290,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
290000
برنج نیم دانه هاشمی استانه اشرفیه بسته 1 کیلوگرمی-سورت شده 34,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج هاشمی گیلان درجه یک بسته 10 کیلوگرمی(سورت شده)- محصول 99 385,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/2/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
385000
برنج هاشمی گیلان درجه یک بسته 10 کیلوگرمی- محصول 99 300,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج هاشمی گیلان درجه یک و ممتاز بسته 1 کیلوگرمی(سورت شده)- محصول 99 45,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/2/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
45000
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت