لیست قیمت انواع برنج ایرانی
جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.
همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

تاریخ به روزرسانی: 1399/12/11
15 : 0
مقایسه شود نام محصول قیمت (تومان)
برنج دم سیاه درجه یک بسته 1 کیلوگرمی-سورت شده-محصول 99 39,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج دمسیاه درجه یک 10 کیلوگرمی آستانه اشرفیه گیلان-سورت شده-محصول 99 370,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج دودی صدری آستانه اشرفیه بسته 10 کیلوگرمی(هیزمی ویژه-سورت شده)-محصول99 410,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج دودی صدری درجه یک بسته 1 کیلوگرمی 46,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/11/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
46000
برنج صدری آستانه اشرفیه بسته 1 کیلوگرمی 43,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج صدری مجلسی بسته 10 کیلوگرمی 380,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/11/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
380000
برنج قهوه ای هاشمی آستانه (سبوس دار و رژیمی) بسته 2.5 کیلوگرمی 104,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج قهوه ای هاشمی درجه یک و ممتاز (سورت شده)-محصول99 360,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج نیم دانه هاشمی آستانه اشرفیه گیلان بسته 10 کیلوگرمی(سورت شده)-محصول99 205,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج نیم دانه هاشمی استانه اشرفیه بسته 1 کیلوگرمی-سورت شده 25,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج هاشمی گیلان درجه یک بسته 10 کیلوگرمی(سورت شده)- محصول 99 340,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج هاشمی گیلان درجه یک بسته 10 کیلوگرمی- محصول 99 300,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج هاشمی گیلان درجه یک و ممتاز بسته 1 کیلوگرمی(سورت شده)- محصول 99 37,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت