لیست قیمت انواع برنج ایرانی
جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.
همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

تاریخ به روزرسانی: 1400/07/27
15 : 0
مقایسه شود نام محصول قیمت (تومان)
برنج دم سیاه درجه یک بسته 1.5 کیلوگرمی-سورت شده 91,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
برنج دمسیاه درجه یک 10 کیلوگرمی آستانه اشرفیه گیلان-سورت شده 552,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/7/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
552000
برنج دمسیاه مجلسی آستانه اشرفیه بسته 40 2,112,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/7/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
2112000
برنج دودی صدری آستانه اشرفیه بسته 10 کیلوگرمی(هیزمی ویژه-سورت شده) 609,500
دامنه تغییرات قیمت
1400/7/5 1400/7/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
590000 609500
برنج دودی صدری آستانه اشرفیه بسته 40 2,332,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/7/5 1400/7/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
2288000 2332000
برنج دودی صدری درجه یک بسته 1.5 کیلوگرمی 99,500
دامنه تغییرات قیمت
1400/6/8 1400/6/12 1400/7/5 1400/7/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
92000 89000 102000 99500
برنج صدری آستانه اشرفیه برند گیلانی کالا بسته 1.5 کیلوگرمی(سورت شده) 89,500
دامنه تغییرات قیمت
1400/7/5 1400/7/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
91500 89500
برنج صدری مجلسی آستانه اشرفیه بسته 40 کیلو 2,068,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/7/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
2068000
برنج صدری مجلسی بسته 10 کیلوگرمی 542,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/6/12 1400/7/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
530000 542000
برنج قهوه ای هاشمی آستانه (سبوس دار و رژیمی) بسته 2.5 کیلوگرمی 156,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/7/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
156000
برنج قهوه ای هاشمی درجه یک و ممتاز (سورت شده) 586,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/7/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
586000
برنج قهوه ای هاشمی سبوس دار بسته 40 2,244,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/7/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
2244000
برنج نیم دانه هاشمی آستانه اشرفیه گیلان بسته 10 کیلوگرمی(سورت شده) 333,500
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/18 1400/6/8 1400/7/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
305000 310000 333500
برنج نیم دانه هاشمی استانه اشرفیه بسته 1.5 کیلوگرمی-سورت شده 59,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
خرید برنج شکسته هاشمی آستانه اشرفیه بسته 40 1,276,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/7/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1276000
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت