لیست قیمت بادام زمینی
جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.
همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

تاریخ به روزرسانی: 1399/02/30
15 : 0
مقایسه شود نام محصول قیمت (تومان)
بادام زمینی آستانه اشرفیه 500 گرمی 39,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/5/5
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
39000
بادام زمینی با پوست درجه 1 آستانه اشرفیه 500 گرمی
بادام زمینی با پوست درجه 1 آستانه اشرفیه پنج کیلوگرمی
بادام زمینی با پوست درجه 1 آستانه اشرفیه یک کیلوگرمی
بادام زمینی بدون پوست درجه یک آستانه اشرفیه 1 کیلوگرمی 69,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بادام زمینی درجه 1 آستانه اشرفیه 5 کیلوگرمی 325,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/5/5
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
325000
بادام زمینی ریز برشته آستانه اشرفیه
فندق با پوست بسته 500 گرمی 39,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
فندق برشته مجلسی گیلان بسته 5 کیلوگرمی 335,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
فندق برشته مجلسی گیلان بسته یک کیلوگرمی 69,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مخلوط میوه خشک بالوانه بسته 35 گرمی 10,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مغز بادام زمینی درجه 1 آستانه اشرفیه 500 گرمی
مغز بادام زمینی درجه 1 آستانه اشرفیه یک کیلوگرمی
مغز بادام زمینی ریز آستانه اشرفیه 500 گرمی
مغز بادام زمینی ریز آستانه اشرفیه یک کیلوگرمی
میو خشک خرمالو صدرصد طبیعی بسته 200 گرمی 32,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
32000
میوه خشک آلو بالوانه بسته 35 گرمی 9,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک اناناس صدرصد طبیعی بسته 200 گرمی 51,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
51000
میوه خشک انبه صدرصد طبیعی بسته 100 گرمی 40,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک توت فرنگی ارگانیک بسته 200 گرمی 58,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک سیب برند بالوانه بسته 35 گرمی 9,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک شده سیب زرد طبیعی بسته 200 گرمی 27,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/3
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
27000
میوه خشک شده سیب قرمز طبیعی بسته 200 گرمی 27,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/4
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
27000
میوه خشک مخلوط 64,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/8/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
64000
میوه خشک مخلوط 6 میوه 40,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک مخلوط 6 میوه هدیه 75,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک مخلوط 8 میوه مخصوص 48,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک مخلوط هدیه نفیس 78,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک موز صددرصد طبیعی بسته 200 گرمی 40,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک نارگیل صدرصد طبیعی بسته 200 گرمی 46,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک هدیه مخلوط 6 میوه 48,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک پرتقال خونی صدرصد طبیعی بسته 200 گرمی 30,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک کیوی صدرصد طبیعی بسته 200 گرمی 32,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
:
  • لیست قیمت روز بادام زمینی استانه، لیست قیمت بادام زمینی درجه یک، قیمت بادام زمینی باپوست برشته، قیمت بادام زمینی باپوست خام، قیمت بادام زمینی بدون پوست خام، قیمت بادام زمینی بدون پوست برشته بادام زمینی درجه دو، بادام زمینی مخصوص گرفتن کره و روغن،

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت