لیست قیمت بادام زمینی
جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.
همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

تاریخ به روزرسانی: 1400/07/27
15 : 0
مقایسه شود نام محصول قیمت (تومان)
بادام زمینی با غلاف درجه 1 آستانه اشرفیه 500 گرمی 42,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بادام زمینی با غلاف درجه 1 آستانه اشرفیه پنج کیلوگرمی 384,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بادام زمینی با غلاف درجه 1 آستانه اشرفیه یک کیلوگرمی 78,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/7/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
78000
بادام زمینی بدون نمک درجه یک آستانه اشرفیه بسته 1 کیلوگرمی+برشته روز 125,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بادام زمینی برشته بدون نمک درجه یک بسته 5 کیلوگرمی+برشته روز 540,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/2/22 1400/4/24 1400/5/24 1400/7/5
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
580000 575000 550000 540000
بادام زمینی درجه 1 آستانه اشرفیه 5 کیلوگرمی 540,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/2/22 1400/4/24 1400/7/5
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
580000 575000 540000
بادام زمینی درجه 1 بدون نمک آستانه اشرفیه 10 کیلوگرمی 1,090,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/2/22
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1090000
بادام زمینی درجه یک آستانه اشرفیه 1 کیلوگرمی 121,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/7/5 1400/7/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
123000 121000
بادام زمینی درجه یک آستانه اشرفیه 500 گرمی 65,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/2/22 1400/4/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
68000 65000
بادام زمینی ریز برشته آستانه اشرفیه 80,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
80000
فندق برشته بسته 500 گرمی 128,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/2/22
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
128000
فندق برشته مجلسی گیلان بسته 5 کیلوگرمی 1,175,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
فندق برشته مجلسی گیلان بسته یک کیلوگرمی 245,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/2/22
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
245000
مخلوط میوه خشک بالوانه بسته 35 گرمی 10,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مغز بادام زمینی درجه 1 آستانه اشرفیه 500 گرمی 68,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/24 1400/5/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
70000 68000
مغز بادام زمینی درجه 1 آستانه اشرفیه یک کیلوگرمی 135,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
135000
مغز بادام زمینی ریز آستانه اشرفیه 500 گرمی 53,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/2/22 1400/2/22 1400/4/24 1400/5/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
73000 75000 55000 53000
مغز بادام زمینی ریز آستانه اشرفیه یک کیلوگرمی 88,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
88000
میو خشک خرمالو صدرصد طبیعی بسته 200 گرمی 47,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
47000
میوه خشک آلو بالوانه بسته 35 گرمی 9,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک اناناس صدرصد طبیعی بسته 100 گرمی 84,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
84000
میوه خشک انبه صدرصد طبیعی بسته 100 گرمی 90,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
90000
میوه خشک توت فرنگی ارگانیک بسته 200 گرمی 135,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
135000
میوه خشک سیب برند بالوانه بسته 35 گرمی 9,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک شده سیب زرد طبیعی بسته 200 گرمی 45,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
45000
میوه خشک شده سیب قرمز طبیعی بسته 200 گرمی 45,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
45000
میوه خشک مخلوط 85,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
85000
میوه خشک مخلوط 6 میوه 58,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
58000
میوه خشک مخلوط 6 میوه هدیه 169,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
169000
میوه خشک مخلوط 8 میوه 200 گرمی 90,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
90000
میوه خشک مخلوط هدیه نفیس 164,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
164000
میوه خشک موز صددرصد طبیعی بسته 200 گرمی 115,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/3/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
110000
میوه خشک نارگیل صدرصد طبیعی بسته 200 گرمی 91,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
91000
میوه خشک هدیه مخلوط 6 میوه
میوه خشک پرتقال خونی صدرصد طبیعی بسته 200 گرمی 45,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
45000
میوه خشک کیوی صدرصد طبیعی بسته 200 گرمی 53,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/5/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
53000
:
  • لیست قیمت روز بادام زمینی استانه، لیست قیمت بادام زمینی درجه یک، قیمت بادام زمینی باپوست برشته، قیمت بادام زمینی باپوست خام، قیمت بادام زمینی بدون پوست خام، قیمت بادام زمینی بدون پوست برشته بادام زمینی درجه دو، بادام زمینی مخصوص گرفتن کره و روغن،

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت