لیست قیمت بادام زمینی
جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.
همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

تاریخ به روزرسانی: 1398/08/21
15 : 0
مقایسه شود نام محصول قیمت (تومان)
بادام زمینی آستانه اشرفیه 500 گرمی 31,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/8/16 1398/8/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
33500 31000
بادام زمینی با پوست درجه 1 آستانه اشرفیه 500 گرمی 27,500
دامنه تغییرات قیمت
1398/8/16 1398/8/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
28500 27500
بادام زمینی با پوست درجه 1 آستانه اشرفیه پنج کیلوگرمی 210,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/8/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
210000
بادام زمینی با پوست درجه 1 آستانه اشرفیه یک کیلوگرمی 51,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/13 1398/7/21 1398/7/21 1398/8/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
38000 49000 59000 51000
بادام زمینی درجه 1 آستانه اشرفیه 5 کیلوگرمی 265,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/8/16 1398/8/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
275000 265000
بادام زمینی درجه 1 آستانه اشرفیه 500 گرمی 33,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/8/16 1398/8/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
34500 33000
بادام زمینی درجه 1 آستانه اشرفیه یک کیلوگرمی 62,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/8/16 1398/8/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
63000 62000
بادام زمینی درجه 1 آستانه اشرفیه یک کیلوگرمی 64,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/8/16 1398/8/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
65000 64000
فندق با پوست بسته 500 گرمی 44,500
دامنه تغییرات قیمت
1397/11/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
44500
فندق محلی گیلان بسته 5 کیلوگرمی 415,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
فندق محلی گیلان بسته یک کیلوگرمی 87,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/11/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
87000
مغز بادام زمینی بدون پوست درجه دو آستانه اشرفیه 33,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مغز بادام زمینی بدون پوست درجه دو آستانه اشرفیه 16,500
دامنه تغییرات قیمت
1398/8/11
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
16500
میوه خشک مخلوط 64,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/8/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
64000
میوه خشک مخلوط 6 میوه 40,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک مخلوط 6 میوه هدیه 75,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک مخلوط 8 میوه مخصوص 48,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک مخلوط هدیه نفیس 78,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک هدیه مخلوط 6 میوه 48,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
:
  • لیست قیمت روز بادام زمینی استانه، لیست قیمت بادام زمینی درجه یک، قیمت بادام زمینی باپوست برشته، قیمت بادام زمینی باپوست خام، قیمت بادام زمینی بدون پوست خام، قیمت بادام زمینی بدون پوست برشته بادام زمینی درجه دو، بادام زمینی مخصوص گرفتن کره و روغن،

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت