لیست قیمت بادام زمینی
جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.
همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

تاریخ به روزرسانی: 1400/01/28
15 : 0
مقایسه شود نام محصول قیمت (تومان)
بادام زمینی با غلاف درجه 1 آستانه اشرفیه 500 گرمی 35,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بادام زمینی با غلاف درجه 1 آستانه اشرفیه پنج کیلوگرمی 330,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بادام زمینی با غلاف درجه 1 آستانه اشرفیه یک کیلوگرمی 68,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بادام زمینی بدون نمک درجه یک آستانه اشرفیه بسته 1 کیلوگرمی+برشته روز 98,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بادام زمینی برشته بدون نمک درجه یک بسته 5 کیلوگرمی+برشته روز 475,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بادام زمینی درجه 1 آستانه اشرفیه 5 کیلوگرمی 475,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بادام زمینی درجه 1 بدون نمک آستانه اشرفیه 10 کیلوگرمی 930,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بادام زمینی درجه یک آستانه اشرفیه 1 کیلوگرمی 98,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بادام زمینی درجه یک آستانه اشرفیه 500 گرمی 49,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بادام زمینی ریز برشته آستانه اشرفیه 66,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/12/7 1400/1/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
65000 66000
فندق برشته بسته 500 گرمی 118,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
فندق برشته مجلسی گیلان بسته 5 کیلوگرمی 1,075,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
فندق برشته مجلسی گیلان بسته یک کیلوگرمی 230,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مخلوط میوه خشک بالوانه بسته 35 گرمی 10,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مغز بادام زمینی درجه 1 آستانه اشرفیه 500 گرمی 50,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مغز بادام زمینی درجه 1 آستانه اشرفیه یک کیلوگرمی 98,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مغز بادام زمینی ریز آستانه اشرفیه 500 گرمی
مغز بادام زمینی ریز آستانه اشرفیه یک کیلوگرمی 68,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میو خشک خرمالو صدرصد طبیعی بسته 200 گرمی 42,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک آلو بالوانه بسته 35 گرمی 9,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک اناناس صدرصد طبیعی بسته 100 گرمی 79,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک انبه صدرصد طبیعی بسته 100 گرمی 85,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک توت فرنگی ارگانیک بسته 200 گرمی 130,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک سیب برند بالوانه بسته 35 گرمی 9,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک شده سیب زرد طبیعی بسته 200 گرمی 40,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک شده سیب قرمز طبیعی بسته 200 گرمی 40,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/4 1399/8/10 1400/1/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
27000 32000 40000
میوه خشک مخلوط 80,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک مخلوط 6 میوه 53,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک مخلوط 6 میوه هدیه 164,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک مخلوط 8 میوه 200 گرمی 86,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک مخلوط هدیه نفیس 159,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک موز صددرصد طبیعی بسته 200 گرمی 59,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک نارگیل صدرصد طبیعی بسته 200 گرمی 86,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک هدیه مخلوط 6 میوه
میوه خشک پرتقال خونی صدرصد طبیعی بسته 200 گرمی 40,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک کیوی صدرصد طبیعی بسته 200 گرمی 48,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
:
  • لیست قیمت روز بادام زمینی استانه، لیست قیمت بادام زمینی درجه یک، قیمت بادام زمینی باپوست برشته، قیمت بادام زمینی باپوست خام، قیمت بادام زمینی بدون پوست خام، قیمت بادام زمینی بدون پوست برشته بادام زمینی درجه دو، بادام زمینی مخصوص گرفتن کره و روغن،

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت