لیست قیمت بادام زمینی
جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.
همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

تاریخ به روزرسانی: 1399/11/01
15 : 0
مقایسه شود نام محصول قیمت (تومان)
بادام زمینی با غلاف درجه 1 آستانه اشرفیه 500 گرمی 31,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/7/5
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
31000
بادام زمینی با غلاف درجه 1 آستانه اشرفیه پنج کیلوگرمی 260,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/8/17
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
260000
بادام زمینی با غلاف درجه 1 آستانه اشرفیه یک کیلوگرمی 54,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/8/17 1399/8/22
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
56000 54000
بادام زمینی بدون نمک درجه یک آستانه اشرفیه بسته 1 کیلوگرمی+برشته روز 73,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/8/18 1399/8/22
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
74000 73000
بادام زمینی برشته بدون نمک درجه یک بسته 5 کیلوگرمی+برشته روز 365,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بادام زمینی درجه 1 آستانه اشرفیه 5 کیلوگرمی 365,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/8/17
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
365000
بادام زمینی درجه 1 بدون نمک آستانه اشرفیه 10 کیلوگرمی 670,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/8/17 1399/8/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
680000 670000
بادام زمینی درجه یک آستانه اشرفیه 1 کیلوگرمی 73,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/8/15 1399/8/17 1399/8/22
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
76000 74000 73000
بادام زمینی درجه یک آستانه اشرفیه 500 گرمی 39,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بادام زمینی ریز برشته آستانه اشرفیه 47,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
فندق برشته بسته 500 گرمی 59,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
فندق برشته مجلسی گیلان بسته 5 کیلوگرمی 435,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
فندق برشته مجلسی گیلان بسته یک کیلوگرمی 89,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مخلوط میوه خشک بالوانه بسته 35 گرمی 10,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مغز بادام زمینی درجه 1 آستانه اشرفیه 500 گرمی 49,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مغز بادام زمینی درجه 1 آستانه اشرفیه یک کیلوگرمی 82,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/9/13
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
82000
مغز بادام زمینی ریز آستانه اشرفیه 500 گرمی
مغز بادام زمینی ریز آستانه اشرفیه یک کیلوگرمی 54,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/8/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
54000
میو خشک خرمالو صدرصد طبیعی بسته 200 گرمی 36,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/7 1399/8/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
32000 36000
میوه خشک آلو بالوانه بسته 35 گرمی 9,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک اناناس صدرصد طبیعی بسته 100 گرمی 55,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/7 1399/8/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
51000 55000
میوه خشک انبه صدرصد طبیعی بسته 100 گرمی 50,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/8/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
50000
میوه خشک توت فرنگی ارگانیک بسته 200 گرمی 72,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/8/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
72000
میوه خشک سیب برند بالوانه بسته 35 گرمی 9,500
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک شده سیب زرد طبیعی بسته 200 گرمی 32,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/3 1399/8/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
27000 32000
میوه خشک شده سیب قرمز طبیعی بسته 200 گرمی 32,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/2/4 1399/8/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
27000 32000
میوه خشک مخلوط 80,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/8/19 1399/9/9
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
64000 80000
میوه خشک مخلوط 6 میوه 40,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
میوه خشک مخلوط 6 میوه هدیه 125,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/9/9
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
125000
میوه خشک مخلوط 8 میوه مخصوص 78,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/9/9
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
78000
میوه خشک مخلوط هدیه نفیس 130,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/9/9
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
130000
میوه خشک موز صددرصد طبیعی بسته 200 گرمی 59,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/8/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
59000
میوه خشک نارگیل صدرصد طبیعی بسته 200 گرمی 58,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/8/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
58000
میوه خشک هدیه مخلوط 6 میوه 85,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/9/9
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
85000
میوه خشک پرتقال خونی صدرصد طبیعی بسته 200 گرمی 32,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/8/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
32000
میوه خشک کیوی صدرصد طبیعی بسته 200 گرمی 34,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/8/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
34000
:
  • لیست قیمت روز بادام زمینی استانه، لیست قیمت بادام زمینی درجه یک، قیمت بادام زمینی باپوست برشته، قیمت بادام زمینی باپوست خام، قیمت بادام زمینی بدون پوست خام، قیمت بادام زمینی بدون پوست برشته بادام زمینی درجه دو، بادام زمینی مخصوص گرفتن کره و روغن،

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت