حالت نمایش
شیرینی دونات با مغزي کرم کاکائویی توتی نادری بسته 5 عددی محصول جدید

شیرینی دونات با مغزي کرم کاکائویی توتی نادری بسته 5 عددی

محصولی که مشاهده می کنید شیرینی دونات با مغزي کرم کاکائویی توتی برند نادری است هربسته از این محصول شامل 5 عدد دونات کاکائویی 60 گرمی و بدون هرگونه افزودنی و مواد شیمیایی غیرمجاز است.

این محصول دارای علامت استاندارد، سیب سلامت، بسته بندی زیبا و کیفیت بالا به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید آن است.


شرکتهای برند نادری با دارا بودن پروانه های بهره برداری و ساخت و دارا بودن استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایزو 2015-9001 ،ایزو 22000 و HACCP محصولات خود را در سراسرکشور توزیع و در امر صادرات نیز فعالیت گسترده ای دارند. گروه صنعتی نادری سال ها بعنوان صادر کننده برتر استان گیلان و در سال 1389 و 1398 بعنوان صادر کننده برتر کشوری شناخته شده است.

امتیازمحصول
5
موجود
٢٠,٠٠٠ تومان
ویفر پذیرایی پرتقالی نادری بسته 15 عددی محصول جدید

ویفر پذیرایی پرتقالی نادری بسته 15 عددی

محصولی که مشاهده می کنید ویفر پذیرایی پرتقالی برند نادری است هربسته از این محصول شامل 15 عدد ویفر 45 گرمی با طعم پرتقال و بدون هرگونه افزودنی و مواد شیمیایی غیرمجاز است.

این محصول دارای علامت استاندارد، سیب سلامت، بسته بندی زیبا و کیفیت بالا به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید آن است.

شرکتهای برند نادری با دارا بودن پروانه های بهره برداری و ساخت و دارا بودن استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایزو 2015-9001 ،ایزو 22000 و HACCP محصولات خود را در سراسرکشور توزیع و در امر صادرات نیز فعالیت گسترده ای دارند. گروه صنعتی نادری سال ها بعنوان صادر کننده برتر استان گیلان و در سال 1389 و 1398 بعنوان صادر کننده برتر کشوری شناخته شده است.

امتیازمحصول
موجود
٣٧,٥٠٠ تومان
ویفر اسکول پرتقالی نادری بسته 24 عددی محصول جدید

ویفر اسکول پرتقالی نادری بسته 24 عددی

محصولی که مشاهده می کنید ویفر اسکول پرتقالی برند نادری است هربسته از این محصول شامل 24 عدد ویفر20 گرمی با طعم پرتقال و بدون هرگونه افزودنی و مواد شیمیایی غیرمجاز است.

این محصول دارای علامت استاندارد، سیب سلامت، بسته بندی زیبا و کیفیت بالا به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید آن است.
شرکتهای برند نادری با دارا بودن پروانه های بهره برداری و ساخت و دارا بودن استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایزو 2015-9001 ،ایزو 22000 و HACCP محصولات خود را در سراسرکشور توزیع و در امر صادرات نیز فعالیت گسترده ای دارند. گروه صنعتی نادری سال ها بعنوان صادر کننده برتر استان گیلان و در سال 1389 و 1398 بعنوان صادر کننده برتر کشوری شناخته شده است.

امتیازمحصول
موجود
٤٨,٠٠٠ تومان
ویفر اسکول نارگیلی نادری بسته 24 عددی فروش ویژه محصول جدید 2%

ویفر اسکول نارگیلی نادری بسته 24 عددی

حصولی که مشاهده می کنید ویفر اسکول نارگیلی برند نادری است هربسته از این محصول شامل 24 عدد ویفر20 گرمی با طعم نارگیل و بدون هرگونه افزودنی و مواد شیمیایی غیرمجاز است.

این محصول دارای علامت استاندارد، سیب سلامت، بسته بندی زیبا و کیفیت بالا به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید آن است.
شرکتهای برند نادری با دارا بودن پروانه های بهره برداری و ساخت و دارا بودن استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایزو 2015-9001 ،ایزو 22000 و HACCP محصولات خود را در سراسرکشور توزیع و در امر صادرات نیز فعالیت گسترده ای دارند. گروه صنعتی نادری سال ها بعنوان صادر کننده برتر استان گیلان و در سال 1389 و 1398 بعنوان صادر کننده برتر کشوری شناخته شده است

امتیازمحصول
5
موجود
٤٨,٠٠٠ تومان
٤٧,٠٠٠ تومان

ویفر اسکول موزی نادری بسته 24 عددی

محصولی که مشاهده می کنید ویفر اسکول موزی نادری است هربسته از این محصول شامل 24 عدد ویفر20 گرمی با طعم موز و بدون هرگونه افزودنی و مواد شیمیایی غیرمجاز است.

این محصول دارای علامت استاندارد، سیب سلامت، بسته بندی زیبا و کیفیت بالا به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید آن است.

شرکتهای برند نادری با دارا بودن پروانه های بهره برداری و ساخت و دارا بودن استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایزو 2015-9001 ،ایزو 22000 و HACCP محصولات خود را در سراسرکشور توزیع و در امر صادرات نیز فعالیت گسترده ای دارند. گروه صنعتی نادری سال ها بعنوان صادر کننده برتر استان گیلان و در سال 1389 و 1398 بعنوان صادر کننده برتر کشوری شناخته شده است

امتیازمحصول
موجود
٤٨,٠٠٠ تومان
ویفر اسکول کاکائو نادری بسته 24 عددی محصول جدید

ویفر اسکول کاکائو نادری بسته 24 عددی

محصولی که مشاهده می کنید ویفر اسکول کاکائو نادری است هربسته از این محصول شامل 24 عدد ویفر20 گرمی با طعم کاکائو و بدون هرگونه افزودنی و مواد شیمیایی غیرمجاز است.

این محصول دارای علامت استاندارد، سیب سلامت، بسته بندی زیبا و کیفیت بالا به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید آن است.
شرکتهای برند نادری با دارا بودن پروانه های بهره برداری و ساخت و دارا بودن استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایزو 2015-9001 ،ایزو 22000 و HACCP محصولات خود را در سراسرکشور توزیع و در امر صادرات نیز فعالیت گسترده ای دارند. گروه صنعتی نادری سال ها بعنوان صادر کننده برتر استان گیلان و در سال 1389 و 1398 بعنوان صادر کننده برتر کشوری شناخته شده است

امتیازمحصول
موجود
٤٨,٠٠٠ تومان
ویفر رول رول کاکائو نادری 12 بسته 45 گرمی محصول جدید

ویفر رول رول کاکائو نادری 12 بسته 45 گرمی

محصولی که مشاهده می کنید ویفر رول رول کاکائو نادری است هرجعبه از این محصول شامل 12 بسته ویفر45 گرمی با طعم کاکائو و بدون هرگونه افزودنی و مواد شیمیایی غیرمجاز است.

این محصول دارای علامت استاندارد، سیب سلامت، بسته بندی زیبا و کیفیت بالا به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید آن است.

شرکتهای برند نادری با دارا بودن پروانه های بهره برداری و ساخت و دارا بودن استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایزو 2015-9001 ،ایزو 22000 و HACCP محصولات خود را در سراسرکشور توزیع و در امر صادرات نیز فعالیت گسترده ای دارند. گروه صنعتی نادری سال ها بعنوان صادر کننده برتر استان گیلان و در سال 1389 و 1398 بعنوان صادر کننده برتر کشوری شناخته شده است.

امتیازمحصول
موجود
٣٦,٠٠٠ تومان
ویفر رولی شکلات نادری 12 بسته 45 گرمی محصول جدید

ویفر رولی شکلات نادری 12 بسته 45 گرمی

محصولی که مشاهده می کنید ویفر رول رول شکلات نادری است هرجعبه از این محصول شامل 12 بسته ویفر45 گرمی با طعم شکلات و بدون هرگونه افزودنی و مواد شیمیایی غیرمجاز است.

این محصول دارای علامت استاندارد، سیب سلامت، بسته بندی زیبا و کیفیت بالا به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید آن است.

شرکتهای برند نادری با دارا بودن پروانه های بهره برداری و ساخت و دارا بودن استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایزو 2015-9001 ،ایزو 22000 و HACCP محصولات خود را در سراسرکشور توزیع و در امر صادرات نیز فعالیت گسترده ای دارند. گروه صنعتی نادری سال ها بعنوان صادر کننده برتر استان گیلان و در سال 1389 و 1398 بعنوان صادر کننده برتر کشوری شناخته شده است.

امتیازمحصول
4
موجود
٣٦,٠٠٠ تومان
ویفر رول رول فندق نادری 12 بسته 45 گرمی محصول جدید

ویفر رول رول فندق نادری 12 بسته 45 گرمی

محصولی که مشاهده می کنید ویفر رول رول فندقی نادری است هرجعبه از این محصول شامل 12 بسته ویفر45 گرمی با طعم فندق و بدون هرگونه افزودنی و مواد شیمیایی غیرمجاز است.

این محصول دارای علامت استاندارد، سیب سلامت، بسته بندی زیبا و کیفیت بالا به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید آن است.

شرکتهای برند نادری با دارا بودن پروانه های بهره برداری و ساخت و دارا بودن استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایزو 2015-9001 ،ایزو 22000 و HACCP محصولات خود را در سراسرکشور توزیع و در امر صادرات نیز فعالیت گسترده ای دارند. گروه صنعتی نادری سال ها بعنوان صادر کننده برتر استان گیلان و در سال 1389 و 1398 بعنوان صادر کننده برتر کشوری شناخته شده است.

امتیازمحصول
5
موجود
٣٦,٠٠٠ تومان
ویفر رول رولی قهوه نادری 12 بسته 45 گرمی محصول جدید

ویفر رول رولی قهوه نادری 12 بسته 45 گرمی

محصولی که مشاهده می کنید ویفر رول رول قهوه نادری است هرجعبه از این محصول شامل 12 بسته ویفر45 گرمی با طعم قهوه و بدون هرگونه افزودنی و مواد شیمیایی غیرمجاز است.

این محصول دارای علامت استاندارد، سیب سلامت، بسته بندی زیبا و کیفیت بالا به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید آن است.

شرکتهای برند نادری با دارا بودن پروانه های بهره برداری و ساخت و دارا بودن استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایزو 2015-9001 ،ایزو 22000 و HACCP محصولات خود را در سراسرکشور توزیع و در امر صادرات نیز فعالیت گسترده ای دارند. گروه صنعتی نادری سال ها بعنوان صادر کننده برتر استان گیلان و در سال 1389 و 1398 بعنوان صادر کننده برتر کشوری شناخته شده است.

امتیازمحصول
موجود
٣٦,٠٠٠ تومان
ویفر رول رول کلاسیک با کرم فندق نادری 24 بسته 25 گرمی محصول جدید

ویفر رول رول کلاسیک با کرم فندق نادری 24 بسته 25 گرمی

محصولی که مشاهده می کنید ویفر رول رول کلاسیک با کرم فندق نادری است هرجعبه از این محصول شامل 24 بسته ویفر25 گرمی با با کرم فندق و بدون هرگونه افزودنی و مواد شیمیایی غیرمجاز است.

این محصول دارای علامت استاندارد، سیب سلامت، بسته بندی زیبا و کیفیت بالا به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید آن است.

شرکتهای برند نادری با دارا بودن پروانه های بهره برداری و ساخت و دارا بودن استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایزو 2015-9001 ،ایزو 22000 و HACCP محصولات خود را در سراسرکشور توزیع و در امر صادرات نیز فعالیت گسترده ای دارند. گروه صنعتی نادری سال ها بعنوان صادر کننده برتر استان گیلان و در سال 1389 و 1398 بعنوان صادر کننده برتر کشوری شناخته شده است.

امتیازمحصول
موجود
٤٨,٠٠٠ تومان
استروپ وافل کاراملی نادری بسته 24 عددی+ارسال تازه ترین پخت محصول جدید 2%

استروپ وافل کاراملی نادری بسته 24 عددی+ارسال تازه ترین پخت

محصولی که مشاهده می کنید استروپ وافل نام نام (کاراملی) نادری است هر جعبه از این محصول شامل 24 بسته وافل 35 گرمی با طعم کاراملی است.

این محصول دارای علامت استاندارد، سیب سلامت، بسته بندی زیبا و کیفیت بالا به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید آن است.

شرکتهای برند نادری با دارا بودن پروانه های بهره برداری و ساخت و دارا بودن استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایزو 2015-9001 ،ایزو 22000 و HACCP محصولات خود را در سراسرکشور توزیع و در امر صادرات نیز فعالیت گسترده ای دارند. گروه صنعتی نادری سال ها بعنوان صادر کننده برتر استان گیلان و در سال 1389 و 1398 بعنوان صادر کننده برتر کشوری شناخته شده است.

امتیازمحصول
5
موجود
٦٠,٠٠٠ تومان
٥٩,٠٠٠ تومان
استروپ وافل عسلی نادری بسته 24 عددی محصول جدید 2%

استروپ وافل عسلی نادری بسته 24 عددی

صولی که مشاهده می کنید استروپ وافل نام نام ) عسلی) نادری است هر جعبه از این محصول شامل 24 بسته وافل 35 گرمی با طعم عسلی است.

این محصول دارای علامت استاندارد، سیب سلامت، بسته بندی زیبا و کیفیت بالا به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید آن است.

شرکتهای برند نادری با دارا بودن پروانه های بهره برداری و ساخت و دارا بودن استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایزو 2015-9001 ،ایزو 22000 و HACCP محصولات خود را در سراسرکشور توزیع و در امر صادرات نیز فعالیت گسترده ای دارند. گروه صنعتی نادری سال ها بعنوان صادر کننده برتر استان گیلان و در سال 1389 و 1398 بعنوان صادر کننده برتر کشوری شناخته شده است.

امتیازمحصول
3
موجود
٦٠,٠٠٠ تومان
٥٩,٠٠٠ تومان
بیسکویت پتی بور کاکائویی نادری 8 بسته 204 گرمی محصول جدید

بیسکویت پتی بور کاکائویی نادری 8 بسته 204 گرمی

محصولی که مشاهده می کنید بیسکویت پتی بور کاکائویی نادری است هر جعبه از این محصول شامل 8 بسته بیسکویت پتی بور 204 گرمی با طعم کاکائو است.

این محصول دارای علامت استاندارد، سیب سلامت، بسته بندی زیبا و کیفیت بالا به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید آن است.


شرکتهای برند نادری با دارا بودن پروانه های بهره برداری و ساخت و دارا بودن استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایزو 2015-9001 ،ایزو 22000 و HACCP محصولات خود را در سراسرکشور توزیع و در امر صادرات نیز فعالیت گسترده ای دارند. گروه صنعتی نادری سال ها بعنوان صادر کننده برتر استان گیلان و در سال 1389 و 1398 بعنوان صادر کننده برتر کشوری شناخته شده است.

امتیازمحصول
5
موجود
٩٦,٠٠٠ تومان

بیسکویت پتی بور وانیلی نادری 8 بسته 12 عددی

محصولی که مشاهده می کنید بیسکویت پتی بور وانیلی نادری است هر جعبه از این محصول شامل 8 بسته بیسکویت پتی بور 204 گرمی با طعم وانیل است.

این محصول دارای علامت استاندارد، سیب سلامت، بسته بندی زیبا و کیفیت بالا به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید آن است.

شرکتهای برند نادری با دارا بودن پروانه های بهره برداری و ساخت و دارا بودن استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایزو 2015-9001 ،ایزو 22000 و HACCP محصولات خود را در سراسرکشور توزیع و در امر صادرات نیز فعالیت گسترده ای دارند. گروه صنعتی نادری سال ها بعنوان صادر کننده برتر استان گیلان و در سال 1389 و 1398 بعنوان صادر کننده برتر کشوری شناخته شده است.

امتیازمحصول
موجود
٩٦,٠٠٠ تومان
بیسکویت بیس بیس با طعم کرم فندقی جعبه ای نادری+ارسال تازه ترین پخت محصول جدید

بیسکویت بیس بیس با طعم کرم فندقی جعبه ای نادری+ارسال تازه ترین پخت

محصولی که مشاهده می کنید بیسکویت بیس بیس کرم فندقی جعبه ای نادری است هر جعبه از این محصول شامل 15 بسته بیسکویت 60 گرمی با طعم کرم فندقی است.

این محصول دارای علامت استاندارد، سیب سلامت، بسته بندی زیبا و کیفیت بالا به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید آن است.

شرکتهای برند نادری با دارا بودن پروانه های بهره برداری و ساخت و دارا بودن استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایزو 2015-9001 ،ایزو 22000 و HACCP محصولات خود را در سراسرکشور توزیع و در امر صادرات نیز فعالیت گسترده ای دارند. گروه صنعتی نادری سال ها بعنوان صادر کننده برتر استان گیلان و در سال 1389 و 1398 بعنوان صادر کننده برتر کشوری شناخته شده است.

امتیازمحصول
5
موجود
٣٠,٠٠٠ تومان
ویفر روکش دار شکلاتی با طعم پرتقالی بسته 20 عددی محصول جدید 4%

ویفر روکش دار شکلاتی با طعم پرتقالی بسته 20 عددی

از محصولات برند نادری می توان به ویفر روکش دار شکلاتی با طعم پرتقال برند نادری اشاره نمود که از مواد اولیه باکیفیت و سالم تهیه میشود. هر جعبه از این محصول شامل 20 بسته ویفر30 گرمی است.

از مزیت های تهیه این محصول از فروشگاه اینترنتی گیلانی کالا می توان ارسال تازه ترین پخت از کارخانه مرکزی در لاهیجان اشاره نمود.

هرگونه سوال و یا مشاوره خرید این محصول از طریق ارسال پیامک به شماره 09392442083 امکان پذیر است.

امتیازمحصول
موجود
٥٠,٠٠٠ تومان
٤٨,٠٠٠ تومان

ویفر روکش دار شکلاتی با طعم موزی بسته 20 عددی

از محصولات برند نادری می توان به ویفر روکش دار شکلاتی با طعم موزی برند نادری اشاره نمود که از مواد اولیه باکیفیت و سالم تهیه میشود. هر جعبه از این محصول شامل 20 بسته ویفر30 گرمی است.

از مزیت های تهیه این محصول از فروشگاه اینترنتی گیلانی کالا می توان ارسال تازه ترین پخت از کارخانه مرکزی در لاهیجان اشاره نمود.

هرگونه سوال و یا مشاوره خرید این محصول از طریق ارسال پیامک به شماره 09392442083 امکان پذیر است.

امتیازمحصول
موجود
٥٠,٠٠٠ تومان

ویفر روکش دار شکلاتی با طعم نارگیل بسته 20 عددی

از محصولات برند نادری می توان به ویفر روکش دار شکلاتی با طعم نارگیل برند نادری اشاره نمود که از مواد اولیه باکیفیت و سالم تهیه میشود. هر جعبه از این محصول شامل 20 بسته ویفر30 گرمی است.

از مزیت های تهیه این محصول از فروشگاه اینترنتی گیلانی کالا می توان ارسال تازه ترین پخت از کارخانه مرکزی در لاهیجان اشاره نمود.

هرگونه سوال و یا مشاوره خرید این محصول از طریق ارسال پیامک به شماره 09392442083 امکان پذیر است.

امتیازمحصول
موجود
٥٠,٠٠٠ تومان
ویفر روکش دار شکلاتی نادری بسته 20 عددی محصول جدید 3%

ویفر روکش دار شکلاتی نادری بسته 20 عددی

از محصولات برند نادری می توان به ویفر روکش دار شکلاتی برند نادری اشاره نمود که از مواد اولیه باکیفیت و سالم تهیه میشود. هر جعبه از این محصول شامل 20 بسته ویفر30 گرمی است.

از مزیت های تهیه این محصول از فروشگاه اینترنتی گیلانی کالا می توان ارسال تازه ترین پخت از کارخانه مرکزی در لاهیجان اشاره نمود.

هرگونه سوال و یا مشاوره خرید این محصول از طریق ارسال پیامک به شماره 09392442083 امکان پذیر است.

امتیازمحصول
موجود
٥٠,٠٠٠ تومان
٤٨,٥٠٠ تومان
کیک با روکش شکلاتی نادری جعبه 20 عددی محصول جدید

کیک با روکش شکلاتی نادری جعبه 20 عددی

محصولی که مشاهده می کنید کیک با روکش شکلاتی للیتی برند نادری است هربسته از این محصول شامل 20 عدد کیک شکلاتی 45 گرمی و بدون هرگونه افزودنی و مواد شیمیایی غیرمجاز است.


این محصول دارای علامت استاندارد، سیب سلامت، بسته بندی زیبا و کیفیت بالا به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید آن است.


شرکتهای برند نادری با دارا بودن پروانه های بهره برداری و ساخت و دارا بودن استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایزو 2015-9001 ،ایزو 22000 و HACCP محصولات خود را در سراسرکشور توزیع و در امر صادرات نیز فعالیت گسترده ای دارند. گروه صنعتی نادری سال ها بعنوان صادر کننده برتر استان گیلان و در سال 1389 و 1398 بعنوان صادر کننده برتر کشوری شناخته شده است.

امتیازمحصول
ناموجود
٣٠,٠٠٠ تومان